INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

ČSSZ rozesílá dopisy ohledně žádosti o důchod

20.9.2018

Během září dostane zhruba sto tisíc lidí v předdůchodovém věku dopis od České správy sociálního zabezpečení. Dopisy přijdou automatiky mužům narozených v roce 1957 a ženám, které se narodily v roce 1960. Jedná se o lidi, kteří mají krátce před důchodem.

„Tento servis pro klienty zajistí ČSSZ již počtvrté. Zkušenosti z předchozích let nám potvrdily, že i ti, kteří zatím svůj důchod příliš neřeší, si díky této službě předem ověří, zda má ČSSZ ve své evidenci úplné údaje týkající se dob jejich důchodového pojištění. Zjistí-li, že jim určitá období chybí, začnou se zajímat o to, jak a kdy mohou chybějící doby doložit, aby se v předstihu připravili na podání žádosti o důchod,“ uvedl zastupující ústřední ředitel ČSSZ František Boháček.

V přehledu lidé zjistí, kolik mají odpracovaných let dobu evidence na úřadu práce či vyměřovací základ. Průběžný přehled doby pojištění, kterou má ČSSZ v evidenci si může zjistit každý. Například prostřednictvím ePortálu ČSSZ, kde může každý sledovat, jako doby ČSSZ eviduje. V případě, že pojištěnci nedisponují prostředky pro přihlášení k ePortálu ČSSZ, mají možnost písemně požádat ČSSZ o vyhotovení informativního osobního listu důchodového pojištění, který jim může být zaslán zdarma jednou za kalendářní rok.

Zaměstnavatelé mají povinnost odeslat ČSSZ evidenční list důchodového pojištění do konce května. Ještě před rokem 2010 stačilo pro získání starobního důchodu 25 let účasti na důchodovém pojištění. V letošním roce se už jedná o 34 let. V příštím roce by měla být potřebná doba pojištění 35 let. Do doby pojištění potřebné pro získání důchodu se počítá zaměstnání nebo podnikání, při kterém lidé odvádí státu důchodové pojištění. Započítávají se i tzv. náhradní doby, do kterých lze například zařadit:

  • dobu pobírání podpory v nezaměstnanosti, 
  • dobu o péči o dítě do čtyř let věku, 
  • základní vojenskou službu, 
  • dobu pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně
  • doba péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby

Důchodce jistě potěší zpráva, že novela zákona o důchodovém pojištění přinese zvýšení základní výměry důchodu z dosavadních 9 procent na 10 procent průměrné mzdy. Průměrný starobní důchod přesáhne částku 13 200 korun.  Díky novele dojde i ke zvýšení důchodů pro občany starší 85 let o 1 000 korun měsíčně.