INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Chystá se novelizace zákona o dani z nemovitých věcí

4.6.2014

Je období placení daně z nemovitých věcí a ministerstvo financí připravuje změny pro příští rok v této oblasti. V červenci by ministerstvo chtělo předložit vládě návrh na novelizaci zákona o dani z nemovitých věcí. Novela reaguje na rekodifikaci soukromého práva a na zavedení zákona o dani z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitostí), která platí od 1. ledna tohoto roku.


Daň z nemovitých věcí upravuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí a je tvořena daní z pozemků a daní ze staveb. Tento zákon obsahuje určité problematické pasáže, které si novelizaci vyžádaly.

Například do konce roku 2013 se nezdaňovaly vyšší sazbou pozemky, na kterých měla stát stavba vyňatá z předmětu daně (v té době např. stavby sloužící veřejné dopravě atd.). Přestože se jednalo o stavební pozemek, jenž je vyšší sazbou daně zdaňován (stavební pozemek podle § 6 zákona o dani z nemovitých věcí), tato sazba se použila pouze v případě, že stavba, jež se na tomto pozemku stavěla, byla předmětem daně.

Od roku 2014 jsou však tyto stavby již předmětem daně, avšak jsou od daně osvobozeny (§ 9 zákona o dani z nemovitých věcí). Pro stavby samotné se nic z daňového pohledu nezměnilo, avšak na pozemek to již dopad mělo. Pozemky, na nichž je stavěna stavba, jež bude po dokončení osvobozena od daně, jsou zdaňovány vyšší sazbou jako stavební pozemek a nikoli jako nezastavěný pozemek (tj. 2 Kč/ m2 místo 0,20 Kč/m2).

Novelizace by měla přinést výhodnější úpravu pro poplatníky, kdy by se po dobu výstavby stavby osvobozené od daně, měl pozemek, na němž je stavba stavěna, danit nižší zmiňovanou sazbou.

Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2014 zákon o dani z nemovitých věcí považuje za předmět daně budovy ve smyslu katastrálního zákona, byly v tomto roce nově předmětem daně i některé nedokončené stavby (např. opláštěné nebo zastřešené), které do té doby dani nepodléhaly. Vláda by novelizací chtěla tuto skutečnost změnit od roku 2015 a situaci z pohledu poplatníků daně tak zpříjemnit.

Dalším impulsem pro novelizaci zákona o dani z nemovitých věcí byl fakt, že společně s jednotkou (dříve byt) mají být zdaňovány i „podíly na pozemcích ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě užívané společně s jednotkami“. Jde o pozemky, které podle občanského zákoníku nejsou součástí jednotky a které by podle současné úpravy měly být zdaňovány samostatně, což je „zbytečně administrativně náročné“, jak uvádí server www.du.cz na svých webových stránkách.