INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Bezúročné půjčky budou moci využít i podnikatelé v cestovním ruchu a dalších oblastech

23.1.2018

Program EXPANZE byl spuštěn 1. června 2017 a nabízí malým a středním podnikatelům z mimopražských regionů bezúročné investiční úvěry až do výše 40 % způsobilých výdajů. Program EXPANZE poběží až do roku 2020, respektive 2023 a v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je na něj vyčleněno 8,8 miliardy korun. Celkem by jím mělo být podpořeno až 900 podnikatelských projektů. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) se dohodly na rozšíření tohoto programu.

Banka od spuštění programu eviduje žádosti o úvěry za přibližně 700 miliónů korun. Jedná se tedy o projekty, jejichž celkové náklady jsou více než 1,5 miliardy korun. Bezúročný úvěr doposud mohli využít zejména podnikatelé z oblasti zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, maloobchodu a velkoobchodu nebo IT. Minimální výše úvěru byla od poloviny ledna letošního roku snížena na 1 000 000 korun (původně se jednalo o 2 000 000 korun). Maximální výše úvěru se nemění - 45 000 000 korun.

Od poloviny ledna mohou bezúročný úvěr získat i podnikatelé z cestovního ruchu, dopravy, vzdělávání, kultury a dalších služeb.  Mohou jím financovat projekty investičního charakteru, jako je například pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Zvýhodněné úvěry mají až sedmiletou splatnost s možností odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku. Jejich zisk je podmíněn spolufinancováním projektu komerčním úvěrem nebo leasingových společností, (které jsou smluvním partnerem ČMZRB v programu EXPANZE) v minimální výši 20 % způsobilých výdajů.

Podnikatelé, kteří své projekty realizují v okresech s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti navíc mohou získat finanční příspěvek k úhradě úroků u komerčních úvěrů. Výše finančního příspěvku je od poloviny ledna letošního roku navýšena ze 7 na 8 % komerčního úvěru.

Okresy s nadprůměrnou nezaměstnaností:

  • Okresy na severní Moravě
  • Okresy v severních Čechách
  • Kladno
  • Kutná Hora
  • Příbram
  • Tábor
  • Hodonín