V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Bezúročné půjčky budou moci využít i podnikatelé v cestovním ruchu a dalších oblastech

23.1.2018

Program EXPANZE byl spuštěn 1. června 2017 a nabízí malým a středním podnikatelům z mimopražských regionů bezúročné investiční úvěry až do výše 40 % způsobilých výdajů. Program EXPANZE poběží až do roku 2020, respektive 2023 a v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je na něj vyčleněno 8,8 miliardy korun. Celkem by jím mělo být podpořeno až 900 podnikatelských projektů. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) se dohodly na rozšíření tohoto programu.

Banka od spuštění programu eviduje žádosti o úvěry za přibližně 700 miliónů korun. Jedná se tedy o projekty, jejichž celkové náklady jsou více než 1,5 miliardy korun. Bezúročný úvěr doposud mohli využít zejména podnikatelé z oblasti zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, maloobchodu a velkoobchodu nebo IT. Minimální výše úvěru byla od poloviny ledna letošního roku snížena na 1 000 000 korun (původně se jednalo o 2 000 000 korun). Maximální výše úvěru se nemění - 45 000 000 korun.

Od poloviny ledna mohou bezúročný úvěr získat i podnikatelé z cestovního ruchu, dopravy, vzdělávání, kultury a dalších služeb.  Mohou jím financovat projekty investičního charakteru, jako je například pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Zvýhodněné úvěry mají až sedmiletou splatnost s možností odkladu splátek jistiny až na 3,5 roku. Jejich zisk je podmíněn spolufinancováním projektu komerčním úvěrem nebo leasingových společností, (které jsou smluvním partnerem ČMZRB v programu EXPANZE) v minimální výši 20 % způsobilých výdajů.

Podnikatelé, kteří své projekty realizují v okresech s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti navíc mohou získat finanční příspěvek k úhradě úroků u komerčních úvěrů. Výše finančního příspěvku je od poloviny ledna letošního roku navýšena ze 7 na 8 % komerčního úvěru.

Okresy s nadprůměrnou nezaměstnaností:

  • Okresy na severní Moravě
  • Okresy v severních Čechách
  • Kladno
  • Kutná Hora
  • Příbram
  • Tábor
  • Hodonín