INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zdravotní pojištění 2025 - dopady změn, nové podmínky u dohod od 1.1.2025 a spousta důležitých informací, které vám nikde neřeknou

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
22.10.2024
9:00 - 13:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Antonín Daněk 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
24.10.2024
9:00 - 13:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Antonín Daněk 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Program semináře:

 • Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2024 a k 1.1.2025.
 • Změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění všemi skupinami plátců.
 • Zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy a dopady do zdravotního pojištění pro zaměstnavatele i OSVČ.
 • Dohody v roce 2024 a v roce 2025.
 • Aktuality s ohledem na vývoj legislativy. Řešení situací z praxe - příklady.
 • Nejdůležitější povinnosti zaměstnavatele.
 • Povinnosti pojištěnce jako fyzické osoby.
 • Minimální mzda jako důležitý parametr ve zdravotním pojištění.
 • Posuzování zaměstnání v podmínkách zdravotního pojištění. 
 • Doplatky prováděné zaměstnancem a zaměstnavatelem.
 • Výčet příjmů a plnění nezahrnovaných do vyměřovacího základu zaměstnance.
 • Doklady potřebné k tomu, abyste nemuseli dopočítávat pojistné do minima.
 • Oznamovací povinnost, používání vybraných kódů. Opravné kódy ve zdravotním pojištění.
 • Postupy při výkonu funkce.
 • Mateřská a rodičovská dovolená, celodenní osobní a řádná péče, používání kódů L a T, rodičovský příspěvek.
 • Používání kódu F.
 • Výdělečná činnost studentů.
 • Zaměstnání a státní kategorie po část měsíce.
 • Souběh zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností.
 • Neplacené volno a neomluvená absence.
 • Neplacené volno a práce v ČR nebo v zahraničí.
 • Více příjmů důchodce.
 • Modrý a zelený průkaz pro zaměstnance.
 • Příjmy po skončení zaměstnání.
 • Pravděpodobná výše pojistného. Promíjení penále ve zdravotním pojištění.
 • Neomluvená absence a současná práce u dalšího zaměstnavatele.
 • Nutnost opravy vyměřovacího základu zaměstnance.
 • Co vám může zdravotní pojišťovna prominout či zohlednit, a co ne.
 • Nemoc zaměstnance po skončení zaměstnání.
 • Převedení úhrady doplatku do minima na zaměstnavatele.
 • Otcovská – ve zdravotním pojištění jako nemoc.
 • Základní principy evropského práva v souvislostech zdravotního pojištění.
 • Zásady platné ve zdravotním pojištění u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.
 • Dohody a souběžné příjmy.