INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2022 včetně ročního zúčtování za rok 2022

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
14.12.2022
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Ing. Iva Rindová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je poskytnout účastníkům nejnovější informace o zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce a zaměřit se také na roční zúčtování za rok 2022.

Program semináře:

 • Aktuální změny ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti dle platné legislativy (stravenkový paušál, „superhrubá“ mzda zrušena)
 • Seznámení s platnými tiskopisy k dani ze závislé činnosti
 • Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí podle § 38da zákona o daních z příjmů
 • Správné stanovení základu daně ( včetně zahraničnímu pojištění)
 • Liberační balíčky
 • Rozdíl vyslání zaměstnance k ekonomickému zaměstnavateli a zaměstnance s dvěma různými zaměstnavateli v případě maximálního vyměřovacího základu
 • Příjmy, které podléhají konečné srážkové dani
 • Slevy na dani, nezdanitelné částky a daňové zvýhodnění zejména pro roční zúčtování a jejich prokazování
 • Kdo je vyloučen ze zpracování ročního zúčtování u zaměstnavatele
 • Zpětné podepsání prohlášení poplatníka,
 • Kdy je možné nejpozději zpracovat roční zúčtování daní
 • Poskytnutí potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanci, forma, termín, náležitosti tohoto potvrzení,
 • Mzdové listy a jejich přílohy, náležitosti mzdového listu,
 • Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti (správné přílohy vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti - sankce za jejich neplnění - důvody)
 • Vyúčtování daně vybírané zvláštní sazbou (srážkovou daní)
 • Daňoví nerezidenti a roční zúčtování
 • Daňový nerezident - člen statutárního orgánu
 • Časté chyby zjišťované u nezdanitelných částek (zejména při uplatnění zaplacených úroků z hypotečního úvěru a ze stavebního spoření a úhrad za zkoušky)
 • Životní pojištění a penzijní pojištění
 • Osvobozené příjmy a příjmy, které nejsou předmětem daně – vybrané zaměstnanecké benefity
 • Časté chyby ve zdaňování závislé činnosti – vazba na rozsudky Nejvyššího správního soudu
 • Dotazy a diskuze