INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zařazování zboží do podpoložek kombinované nomenklatury pro účely celního řízení, statistiky vnitrounijních obchodů Intrastat a daňové legislativy

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
16.9.2024
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Bc. Lenka Sabelová 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
18.9.2024
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Bc. Lenka Sabelová 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
19.9.2024
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Bc. Lenka Sabelová 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
20.9.2024
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Bc. Lenka Sabelová 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
30.9.2024
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Bc. Lenka Sabelová 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Seminář by Vám měl pomoci pochopit princip zařazování zboží do jednotlivých podpoložek, zorientovat se v příslušných předpisech, umět pracovat s aplikací TARIC, napovědět, jaké možnosti v oblasti zařazování zboží existují.

Zahraniční obchod má svá specifika. Pokud obchodujete se zeměmi mimo EU, je pohyb zboží doprovázen povinností provádět celní řízení. Pokud obchodujete uvnitř EU, můžete být zpravodajskou jednotkou, a podávat statistické výkazy Intrastat. Nebo obchodujete pouze v České republice, ale pro účely evidencí, povinných hlášení (Kontrolní hlášení), nebo podle druhu zboží, se kterým obchodujete, musíte řešit přenesenou daňovou povinnost. Případně na vás dopadají specifické daňové povinnosti (ekologické daně, spotřební daně, zboží se sníženou DPH atd.). V tomto případě jste se již nutně museli zabývat zařazením vašeho zboží do podpoložek kombinované nomenklatury (ve zkratce „KN“). Možná si nevíte rady, jak rozumět pojmům TARIC, Harmonizovaný systém – HS, KN a mnohým dalším, které se v této souvislosti objevují.

Seminář je určen osobám, jež provádí celní řízení, evidují podklady pro celní řízení, uvádí informace o kombinované nomenklatuře do firemních dokladů (např. skladové evidence, faktury apod.) sledují a provádějí statistiku vnitrounijních obchodů Intrastat, komunikují se zahraničními partnery ve věci určení správného sazebního zařazení, osobám, na něž dopadá přenesená daňová povinnost apod.

Program semináře:

 • Kombinovaná nomenklatura EU
  • skladba číselného kódu zboží
  • význam a struktura poznámek ke třídám a kapitolám
  • způsob zařazování zboží dle jednotlivých komodit
 • Všeobecná pravidla pro interpretaci kombinované nomenklatury
 • Základní zásady posuzování a popisu zboží
 • Společný celní sazebník EU
 • TARIC
  • odkazy na různá opatření ve vztahu k dovozu a vývozu
  • jak s TARICem správně pracovat
 • Uvádění kombinované nomenklatury v Intrastatu a JSD
 • Nezávazná stanovisko k sazebnímu zařazení
 • Závazné informace o sazebním zařazení zboží
 • Diskuze