V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vidimace a legalizace

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
6.5.2021
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Mgr. Jitka Kunešová 2.300,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Cílem semináře je seznámit účastníky s platnými právními předpisy na úseku vidimace a legalizace a připravit je na složení zkoušky z vidimace a legalizace. Zároveň si seminář klade za cíl prohloubit znalosti úředníků, kteří již agendu vidimace a legalizace vykonávají.

Seminář je určen úředníkům, kteří vykonávají agendu vidimace a legalizace v režimu zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů, a zároveň těm úředníkům, kteří se připravují na složení zkoušky podle tohoto zákona.

Program semináře:

 • Platná právní úprava na úseku vidimace a legalizace
  • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů 
  • vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
  • směrnice Ministerstva vnitra č. j.: VS-28/60/2-2006 k jednotnému postupu při ověřování způsobilosti úředníka k provádění ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
  • vybraná ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
  • část čtvrtá a související ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • vybraná ustanovení zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
  • vyhláška č. 272/2000 Sb., o ověřování pravosti podpisu nebo shody opisu nebo kopie s listinou velitelem lodě
 • Působnost na úseku vidimace a legalizace, vedení vzorů otisků úředních razítek a podpisových vzorů ověřujících osob
 • Vidimace (pojem, způsob provádění, kdy se vidimace neprovede, vyznačení vidimace, obsah ověřovací doložky)
 • Legalizace (pojem, způsob provádění, kdy se legalizace neprovede, vyznačení legalizace, obsah ověřovací doložky, legalizace za účasti dvou svědků)
 • Evidence vidimací a legalizací (ověřovací kniha) – vedení ověřovací knihy, uložení ověřovací knihy, provádění oprav v ověřovací knize
 • Způsobilost úředníků k provádění vidimace a legalizace, zkouška z vidimace a legalizace (přihláška ke zkoušce, obsah a náležitosti zkoušky)
 • Správní poplatky za provedení vidimace a legalizace (vyměření a vybírání správního poplatku, placení správního poplatku, osvobození od správního poplatku)
 • Odmítnutí provedení vidimace a legalizace
 • Provedení vidimace a legalizace notářem
 • Postup zařazení obecního úřadu do přílohy č. 1 vyhlášky č. 36/2006 Sb.
 • Praktické provedení vidimace a legalizace (praktické příklady, problematika viditelných zajišťovacích prvků, ukázky listin, seznámení s aktuálními stanovisky Ministerstva vnitra a dalších ústředních správních úřadů)
 • Odpovědi na dotazy účastníků semináře, diskuze