INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zdravotní pojištění 2024

Přednáší: Ing. Antonín Daněk
Délka videa: 3 hodiny a 45 minut
Nahráno: 27.10.2023
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Videokurz je zaměřen na změny ve zdravotním pojištění a podmínky při placení pojistného a plnění dalších zákonných povinností zaměstnavatelem

Obsah videokurzu:

 • Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2023 a k 1. 1. 2024. Změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem.
 • Zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy a dopady do zdravotního pojištění pro zaměstnavatele i OSVČ.
 • Aktuality s ohledem na vývoj legislativy. Postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny. Příklady.
 • Které zákony jsou důležité pro zdravotní pojištění? Na které oblasti se musí zaměstnavatel zaměřit při odvodu pojistného a při plnění dalších povinností? Na jakých principech se stanovuje vyměřovací základ zaměstnance? Kdy se sčítají, a naopak nesčítají příjmy zaměstnance? Oznamování změn zaměstnavatelem, součinnost se zaměstnancem.
 • Poživatelé důchodu a jejich výdělečná činnost v souvislostech zdravotního pojištění. Mateřská a rodičovská dovolená, čerpání rodičovského příspěvku, celodenní osobní a řádná péče, souběžné státní kategorie.
 • Vzory čestných prohlášení zaměstnance. Otcovská poporodní péče. Pracovněprávní vztahy a správné postupy zaměstnavatele. Řešení oprav. Postupy při poskytnutí neplaceného volna zaměstnanci.
 • Které kroky je zapotřebí podniknout, když zaměstnanec neoznámí změnu zdravotní pojišťovny. Kdy zaměstnavatel podává opravný Přehled? Kdy není povinností OSVČ platit zálohy na pojistné? Specifické situace na přelomu let. Jak postupovat, aby bylo správně odvedeno pojistné ve vazbě na minimální vyměřovací základ zaměstnance?
 • Nekolidující zaměstnání. Jak se ve zdravotním pojištění nahlíží na hlavní zdroj příjmů? Povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance ohledně příslušnosti ke zdravotní pojišťovně.
 • Principy evropského práva s dopady do českého systému veřejného zdravotního pojištění. Vracení odměn za výkon funkce. Důležitost trvalého pobytu pro zdravotní pojištění.
 • Smluvní odstupné a příjmy po skončení zaměstnání. Jak je to s kontrolami zdravotních pojišťoven?
 • Řešení problémových situací. Kdy lze žádat o prominutí penále a které podmínky je nutné splnit?
 • Další informace a zajímavosti.

Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí.