INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zdravotní pojištění 2022/2023

Přednáší: Ing. Antonín Daněk
Délka videa: 3 hodiny a 20 minut
Nahráno: 25.10.2022
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Videokurz je zaměřen na změny ve zdravotním pojištění a podmínky při placení pojistného a plnění dalších zákonných povinností zaměstnavatelem.

Obsah videokurzu:

  • Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2022 a k 1. 1. 2023. Změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem. Zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy a dopady do zdravotního pojištění pro zaměstnavatele i OSVČ. Aktuality s ohledem na vývoj legislativy. Postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny. Příklady.
  • Desatero nejčastějších chyb zaměstnavatele a jejich rozbor.
  • Jak předejít problémům při změně zdravotní pojišťovny zaměstnancem? Analýza příjmů a situací, kdy pro zaměstnavatele nevzniká (případně vzniká) povinnost placení pojistného. Důsledky poskytnutí neplaceného volna pro zaměstnavatele ve zdravotním pojištění. Odvod pojistného ve vazbě na minimální vyměřovací základ zaměstnance. Jak správně přihlašovat a odhlašovat zaměstnance u pracovní smlouvy, u dohody nebo při výkonu funkce? Proč je důležité řádné oznamování kategorií osob, za které platí pojistné stát?
  • Které situace můžete v souvislosti s péčí o dítě řešit v případě mateřské a rodičovské dovolené a pobíráním rodičovského příspěvku? Podmínky u celodenní osobní a řádné péče. Zpětné přiznání důchodu. Státní kategorie bez kódu. Přihlašování zaměstnance v různých situacích (nemoc, pracovní poměr trvající krátce, neplacené volno …)  Vysvětlení postupu, když zaměstnance nesprávně přihlásíte nebo odhlásíte - opravné kódy.
  • Správné posouzení zaměstnání z pohledu zdravotního pojištění. Rozhodné částky 3 500 Kč a 10 000 Kč při placení pojistného zaměstnavatelem. Spousta výpočtů v různých situacích – více příjmů u jednoho zaměstnavatele, příjmy u více zaměstnavatelů, různé období trvání zaměstnání, neseriózní jednání zaměstnance. Jak se řeší příjmy po skončení zaměstnání?  Jaké jsou podmínky při souběhu zaměstnání se samostatnou výdělečnou činností? Kdy je důležitý i jen jeden den zaměstnání? Důsledky nedostatečné komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
  • Zásady platné ve zdravotním pojištění u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Kdy a jak se zaměstnanec u dohod přihlašuje a odhlašuje? Kdy se příjmy u dohod sčítají a kdy nesčítají? Jak se u dohod řeší minimální vyměřovací základ? Souběžné resp. pokračující dohody. Dohody trvající část měsíce. Jak u jednodenní dohody?
  • Základní principy nařízení Evropské unie platné ve zdravotním pojištění pro zaměstnavatele. Na co nesmí zaměstnavatel ve zdravotním pojištění zapomenout, když zaměstnává osoby ze zahraničí? Aplikace právních předpisů sociálního zabezpečení jednoho státu – příslušnost k pojištění. Jak je třeba chápat v podmínkách EU pojem podstatné části výkonu činností? Kdy je vhodné či potřebné vybavit zaměstnance při cestě po Evropě formulářem A1 a kdy to nemusí být? Zaměstnanci ze „třetích zemí“.
  • Řešení pohledávek zdravotní pojišťovny, možnost podání žádosti o prominutí vyměřeného penále a spousta dalších informací a zajímavostí.