INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Rozpočtová pravidla územních rozpočtů zákon 250/2000 Sb. - distanční

Přednáší: Olga Sloupová
Délka videa: 3 hodiny a 45 minut
Nahráno: 14.5.2024
Materiály: Podkladový materiál v ceně
Cena: 1.500,- Kč (vč. DPH)

Cílem videokurzu je seznámit účastníky vzdělávání s právní úpravou zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a jeho aplikaci v praxi.

Videokurz je určen pro úředníky ve smyslu § 2 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, kteří pracují na finančních úsecích.

Obsah videokurzu:

  • Rozpočet
  • Rozpočtový výhled
  • Peněžní fondy
  • Rozpočtové provizorium
  • Rozpočtová opatření
  • Porušení rozpočtové kázně
  • Přestupky
  • Organizační složky zřízené územními samosprávnými celky
  • Finanční hospodaření příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky nebo dobrovolnými svazky obcí
  • Příklady z praxe