INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Rozpočet územních samosprávných celků a příspěvkových organizací - distanční

Přednáší: Olga Sloupová
Délka videa: 3 hodiny a 20 minut
Nahráno: 3.11.2023
Materiály: Doprovodný materiál v ceně
Cena: 1.500,- Kč (vč. DPH)

Cílem tohoto vzdělávacího programu je seznámit účastníky vzdělávání s právní úpravou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a jeho aplikaci v praxi. Výklad bude doplněn praktickými příklady.

Videokurz je určen úředníkům územních samosprávných celků dle definice § 2 odst. 4 - 7 zákona č. 312/2002, Sb., kteří se zabývají danou problematikou.

Obsah videokurzu:

 • rozpočet územních samosprávných celků
 • střednědobý výhled rozpočtu
 • vypracování rozpočtu
 • poskytování dotací a návratných finančních výpomocí
 • rozpočtová skladba
 • rozpočtové provizorium
 • rozpočtová opatření
 • porušení rozpočtové kázně
 • přestupky
 • závěrečný účet
 • finanční hospodaření příspěvkových organizací
 • příklady z praxe