INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Opatrovnictví na obcích

Přednáší: JUDr. Miroslav Kubánek
Délka videa: 3 hodiny a 35 minut
Nahráno: 12.4.2024
Materiály: Podkladový materiál v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Cílem videokurzu je rozkrýt obci typy opatrovnictví, se kterými se v praxi může setkat, v rámci vysvětlení právní subjektivity fyzických osob ukázat důvody institutu opatrovnictví a informovat o podpůrných prostředcích podle civilního práva, které by měly mít před opatrovnictvím přednost. Dále se videokurz zaměřuje na opatrovnictví plnoletých osob, včetně řízení o svéprávnosti a opatrovnictví. Nakonec na praktických příkladech seznamuje s konkrétními dopady povinnosti výkonu veřejného opatrovnictví na obec.

Obsah videokurzu:

 • Typy opatrovnictví v praxi obcí
 • Právní subjektivita fyzických osob (právní osobnost, svéprávnost)
 • Tzv. podpůrné prostředky jako reakce na potřebu snižování počtu nesvéprávných osob v ČR
 • Opatrovnictví plnoletých (právní východiska, obec jako veřejný opatrovník, opatrovnická řízení)
 • Zákon o zvláštních řízeních soudních
 • Praktické dopady opatrovnictví plnoletých na obec (působnost, úkoly orgánů obce, úkoly pověřených zaměstnanců obce)
 • Kazuistika:
  • klient a vypořádání SJM
  • klient a hrazení dluhů
  • klient a smlouva uzavřená v době nesvéprávnosti, či před prohlášením nesvéprávnosti
  • další případy dle návrhů účastníků
 • Jiné formy opatrovnictví na obci