INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2023

Přednáší: Ing. Marta Ženíšková
Délka videa: 4 hodiny a 35 minut
Nahráno: 14.12.2022
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Videokurz je vhodný pro mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří zpracovávají mzdy zaměstnanců. Na videokurzu získáte informace o aktuální právní úpravě nemocenského a důchodového pojištění a budete upozorněni na nejčastější chyby v praxi.

Obsah videokurzu:

 • Sleva na pojistném při kratším úvazku od 1. 2. 2023
  (výklad zákona č. 216/2022 Sb., kterým se mění zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti)
  • na koho se zaměstnavateli sleva poskytuje – podmínky, které musí být u zaměstnance splněny (věk, péče o jinou osobu, studium atd.).
  • co se rozumí kratším úvazkem.
  • důvody, pro které sleva nenáleží, např. při překročení v kalendářním měsíci hranice příjmu nebo počtu odpracovaných hodin.
  • nárok na slevu při souběhu více zaměstnání u téhož zaměstnavatele nebo u více zaměstnavatelů.
  • výše slevy. Co je vyměřovacím základem pro její stanovení.
  • jaké oznamovací povinnosti musí zaměstnavatel plnit. Pokuty za neplnění.
  • uplatňování slevy.
  • co musí obsahovat evidence zaměstnavatele o zaměstnancích, na které uplatňuje slevu.
  • přeplatky na pojistném z důvodu nesprávně uplatněné slevy.
 • Změna u otcovské
  • otcovská bude náležet i při narození mrtvého dítěte a při úmrtí novorozence do 6 týdnů. Účinnost navržena od 1. 1. 2023
  • podmínky nároku na otcovskou,
  • lhůty pro nástup na otcovskou
  • souběh nároku na otcovské u téhož dítěte – podle dosavadních podmínek a po úmrtí nebo v době čerpání otcovské dojde k úmrtí
  • nové pracovní volno v zákoníku práce – „otcovská dovolená“
 • Změna u karantény
  • potvrzení o nařízení karantény bude zasíláno elektronicky (obdoba eNeschopenky)
  • další drobné úpravy
  • účinnost navržena od 1. 1. 2023