INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

DPH u obcí a neziskových organizací - distanční

Přednáší: Ing. Olga Hochmannová
Délka videa: 4 hodiny
Nahráno: 30.5.2024
Materiály: Prezentace v ceně
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Cílem videokurzu je seznámit účastníky s uplatňováním DPH ve veřejné správě. Součástí výkladu jsou i praktické postupy uplatňování DPH a upozornění na nejčastější chyby. Výklad je zaměřen na aktuální legislativní stav. Školení je určeno vedoucím a úředníkům ekonomických odborů obcí, měst a krajů dále ekonomům a účetním ostatních neziskových organizací, organizačním složkám státu a dobrovolným svazkům obcí.

Obsah videokurzu:

 • Aktuální informace z oblasti DPH, přijaté změny Zákona o DPH pro rok 2024
 • Změny DPH v roce 2024 navržené v „konsolidačním“ balíčku 
  • změny sazeb daně, postup při změně sazby daně dle ZDPH, změny ve výpočtu daně
  • snížená sazba daně a plnění podléhající snížené sazbě daně, položky vyřazené ze snížených sazeb daně
  • plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně – rozšíření, dodání knih v hmotné i elektronické podobě, definice knihy, knihovnické služby v r. 2024, půjčování a nájem knih, závazné posouzení k osvobození od daně při dodání a půjčování knih
  • změny v odpočtu daně – maximální částka odpočtu daně při pořízení osobního automobilu i technického zhodnocení osobního automobilu, postup při uplatňování plného i částečného odpočtu daně u osobních automobilů, definice vybraného osobního automobilu dle nařízení Rady, snížení odpočtu daně u vybraného osobního automobilu
  • ostatní navržené změny v „konsolidačním“ balíčku – doplnění zvláštního režimu pro použité zboží
 • Nové metodické informace MF a GFŘ, ostatní aktuální informace
 • Předmět DPH u obcí a neziskových subjektů, činnosti, které jsou / nejsou předmětem daně, judikatura SDEU, analýza činností, které subjekt vykonává – rozlišení mezi výkony veřejné správy a ekonomickými činnostmi
 • Ekonomické činnosti zdanitelné a osvobozené od daně, sazby daně, činnosti osvobozené od daně, výčet a charakteristika, uplatňování DPH při prodeji pozemků obcí
 • Souvislost činnosti a nároku na odpočet daně, pravidla uplatňování odpočtu daně
 • Pravidla pro uplatňování odpočtu daně – plný / krácený odpočet daně, poměrná část odpočtu daně, výpočet koeficientu, opravy, úpravy a vyrovnání odpočtu daně – vysvětlení postupů na samostatných příkladech,
 • Vybrané části ZDPH se zvláštnostmi pro obce, města, neziskové subjekty – režim přenesení daňové povinnosti, kontrolní hlášení, výpočet příkladu