INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

DPH aktuálně a řešené příklady

Přednáší: Ing. Ivana Langerová
Délka videa: 4 hodiny a 10 minut
Nahráno: 20.6.2024
Materiály: Podkladový materiál v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Videokurz je v zaměřen na změny DPH v ČR v letech 2024 a 2023, na chystanou velkou novelizaci od ledna 2025 a konkrétní aktuální příklady v praxi.

Obsah videokurzu:

  • Videokurz je v první části zaměřen na změny DPH v ČR v letech 2024 a 2023 a na chystanou velkou novelizaci od ledna 2025.
    • Konsolidační balíček s účinností od ledna 2024 "sladil" sazby DPH, přeřadil zboží a služby mezi sazbami, osvobodil prodej knih a omezil nárok na odpočet u "nadlimitních" osobních automobilů. Kvůli výkladovým problémům byly vydány metodické Informace GFŘ.
    • Dále bylo DPH novelizováno v návaznosti na stavební zákon a v souvislosti s novelou energetického zákona se změnilo DUZP u dodávek energií.
    • Novela s účinností od ledna 2023 zvýšila hranice pro vznik plátcovství překročením obratu z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč a úpravy nastaly i v oblasti kolem kontrolního hlášení. Zmíněny budou i povinnosti vrácení uplatněného odpočtu z titulu zrušení registrace plátce.
  • Následuje druhá část, kde budete se zákonem o DPH seznámeni prostřednictvím řešení konkrétních praktických příkladů. Jde o příklady jak vztahů k EU a třetím zemím, tak i tuzemských obchodních vztahů.