INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dovolená v hodinách, průměrný výdělek a návrh změn v zákoníku práce

Přednáší: Ing. Růžena Klímová
Délka videa: 4 hodiny a 20 minut
Nahráno: 22.6.2023
Materiály: Písemný materiál v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Videokurz je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled ve mzdové účtárně v roce 2023.

Obsah videokurzu:

 • Dovolená v hodinách teoreticky i prakticky
  • povinnosti zaměstnavatelů určit nárok na dovolenou
  • druhy dovolené
  • čerpání dovolené
  • zůstatky dovolené v hodinách a minutách
  • převod dovolené do dalšího roku, do dalších let
  • krácení dovolené při absenci
  • limitní kumulativní překážky v práci
 • Průměrný výdělek v souvislostech
  • průměrný hodinový výdělek
  • průměrný měsíční výdělek – pravděpodobný výdělek
  • rozhodné období
  • mzdová plnění nezapočítávaná do průměrného výdělku
  • odměny jednorázové a za delší časové období
  • použití průměrného výdělku
 • Mzdové aktuality k datu konání semináře
 • Návrh změn zákoníku práce
  • nově se stanoví postup při elektronickém uzavírání pracovněprávních vztahů (§ 21).
  • rozšiřuje se informační povinnost zaměstnavatele vůči zaměstnanci při vzniku pracovního poměru - § 37 ZP, a to do 7 dnů.
  • nově se stanoví informační povinnost vůči zaměstnancům vysílaným na území jiného státu (§ 37a).
  • zásadní změny se dotýkají dohod o pracích mimo pracovní poměr.
  • rodičovská dovolená (§ 196) , pružné uspořádání práce ( § 241)
  • práce na dálku (§ 317)
  • nad rámec transpozice směrnic se novelizuje v zákoníku práce problematika doručování s ohledem na digitalizaci a potřeby praxe (§ 334 a násl.)