INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dohody o provedení práce a pracovní činnosti aktuálně - hlášení a evidence DPP od 1.7.2024 a nová pravidla od 1.1.2025

Přednáší: Ing. Tomáš Smutný
Délka videa: 4 hodiny a 50 minut
Nahráno: 17.6.2024
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Cílem videokurzu je seznámit účastníky se všemi správnými postupy při odměňování zaměstnanců ve formě dohod mimo pracovní poměr a tzv. zaměstnání malého rozsahu.

Videokurz je určen pro začínající i pokročilé mzdové účetní, personalisty, případně vedoucí zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled nad problematikou tohoto typu odměnění.

V čase úspor budou jistě dohody mimo pracovní poměr vždy v oblibě zaměstnavatelů. Společně se speciální kategorií tzv. zaměstnání malého rozsahu mají tyto typy odměnění svá specifická pravidla a to ještě o to více po novele Zákoníku práce a Konsolidačním balíčku. Má to své výhody ale i nevýhody o kterých možná nevíte. Dejte si pozor na záležitosti neporušování pravidel a úseku práce a mezd. Na školení projdeme kompletně problematiku odměňování v rámci dohod a zaměstnání malého rozsahu ze všech úhlů pohledu.

Obsah videokurzu:

 • Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • náležitosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
  • vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ
  • doba určitá a neurčitá u DPP a DPČ, prodlužování dohod
  • skončení DPP a DPČ
  • rozvrh práce
  • zápočtový list u DPP a DPČ
  • výpočet čistého průměrného výdělku u DPČ a DPČ
  • zdanění příjmů na základě DPP a DPP
  • vznik účasti na zdravotním pojištění u DPP a DPČ, oznamování nástupu do zaměstnání a ukončení zaměstnání
  • zvláštnosti u DPČ a DPP z hlediska zdravotního pojištění – povinnost respektovat minimální vyměřovací základ
  • vznik účasti na nemocenském pojištění u DPP a DPČ, vznik a zánik účasti na pojistném
  • příjem zúčtovaný po ukončení DPP a DPČ
  • odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení
  • Stravovací příspěvky u dohod
  • Dovolené, překážky, příplatky atd. u dohod mimo pracovní pomě
  • DPP od července 2024
 • Zaměstnání malého rozsahu, dále jen (ZMR)
  • podmínky ZMR, ohlašovací povinnosti vůči OSSZ, účast na NP a odvod pojistného
  • ZMR u dohody o pracovní činnosti i pracovního poměru
  • ZMR u jiných „zaměstnanců“, například členů statutárních orgánů, jednatelů
  • dávky nemocenského pojištění u ZMR
  • rozhodné období u ZMR pro nemocenské pojistné
  • změna druhu pojistného vztahu - § 10 z. 187/2006 Sb. (ZMR se změnilo na tzv. ostatní zaměstnání nebo naopak) a dopad na rozhodné období
  • souběhy více ZMR v jednom období
  • nárok na cestovní náhrady u DPP a DPČ – podmínky
  • odměňování zaměstnanců v rámci DPP a DPČ – minimální mzd
  • zákonného pojištění a nároky na odškodnění u DPP a DPČ

Ptáte se sami sebe, ke kterému dni přihlásit zaměstnance ke zdravotním pojistnému je-li odměňován v rámci DPČ? A co když má k DPČ ještě pracovní poměr? A jak to bude pohledem nemocenského pojistného. Co když zaměstnanec onemocní, bud mít nárok na náhrady v době prvních 14. kal. dní pracovní neschopnosti? Takových a podobných otázek bude kolem odměňování v rámci dohod mimo pracovní poměr spousty. Pojďme si vše do detailů vysvětlit a ukázat na praktických příkladech.