INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z příjmů fyzických osob - konsolidační balíček a uzavření roku 2023

Přednáší: Ing. Jindřich Klaška
Délka videa: 4 hodiny a 30 minut
Nahráno: 26.2.2024
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Cílem videokurzu je seznámit účastníky se změnami souvisejícími s procesem odevzdání daňového přiznání fyzických osob k dani z příjmů.

Obsah videokurzu:

  • Podávání daňových přiznání, lhůty pro jednotlivé skupiny poplatníků, krátký příklad na vyplnění formuláře daňového přiznání, novinky v paušální dani a paušálním režimu, ukončení paušálního režimu, přechod na paušální daň a zpět, změna pásma v paušálním režimu, povinné evidence v paušálním režimu.
  • Věcné změny v zákoně č. 586/1992 Sb., (informace o osvobozených příjmech, praktické příklady při prodeji nemovité věci, použití na bytovou potřebu, lhůta pro osvobození příjmů z prodeje nemovitých věcí, převod spoluvlastnického podílu na nemovité věci od obce, ocenění nemovitých věcí při nabytí nemovité věci  děděním - § 10/5 ZDP, příspěvek na solidární domácnost, krátkodobý nájem a jeho správné zařazení do příjmů v návaznosti na rozsudky soudů, příjem z nájmu movitých věcí, nezdanitelné části ZD – dary, úroky na bytovou potřebu, informace o uplatnění slev na dani a daňovém zvýhodnění, příjmy vyživované manželky, aj.).
  • Další praktické poznatky na dani z příjmů fyzických osob (pojem bydliště, osvobození příjmů ze služebnosti, problematika fotovoltaických elektráren, změna ve způsobu uplatnění výdajů v rámci jednoho zdaňovacího období, mimořádné odpisy, aj.)
  • Změny plynoucí z konsolidačního balíčku
  • Zajímavosti z judikatury a praxe, závěry z jednání s Komorou daňových poradců