INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Veřejné prostranství obce a nakládání s ním - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
22.10.2024
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
JUDr. Miroslav Kubánek 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je seznámit účastníky s možnostmi nakládání s veřejným prostranstvím v obci, připomenout zákonné povinnosti a rozebrat soukromoprávní a veřejnoprávní úpravu v dané oblasti, včetně rozdílů mezi jednotlivými typy veřejných prostranství.

Program webináře:

  • Pojem veřejného prostranství – otázka vlastnictví
  • Veřejnoprávní nebo soukromoprávní úprava? (pro a proti)
  • Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za zábor veřejného prostranství (náležitosti vyhlášky a chyby)
  • Zábor veřejného prostranství, pokud se jedná o pozemní komunikaci (zvláštní užívání)
  • Zábor veřejného prostranství mimo pozemní komunikace
  • Nájem či výpůjčka veřejného prostranství ve vlastnictví obce
  • Diskuse nad problematikou