INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Účetnictví a daně nestátních neziskových organizací

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
24.9.2024
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
RNDr. Petr Beránek 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
1.10.2024
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
RNDr. Petr Beránek 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
2.10.2024
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
RNDr. Petr Beránek 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Kurs věnující se účetní a daňové problematice nestátních neziskových organizací účtujících Vyhlášky 504. Vhodný pro všechny účetní, daňové poradce a další pracovníky, kteří si potřebují rozšířit, prohloubit nebo ověřit znalosti v účtování a danění těchto organizací.

Program semináře:

 • účtování NNO s důrazem na odlišnosti od podnikatelů
 • dělení výnosů a nákladů na poslání a hospodářskou činnost
 • příjmy z nakládání s majetkem
 • zdaňované a nezdaňované příjmy  a výdaje
 • nutné členění účetní evidence pro stanovení základu daně z příjmu
 • prodej dlouhodobého majetku z účetního a daňového hlediska
 • tvorba opravných položek, rezerva účtování fondů
 • účtování v cizích měnách a kursové rozdíly
 • dary a veřejné sbírky
 • členské příspěvky
 • provozní a investiční dotace
 • odčitatelná položka pro neziskové subjekty a její využití
 • očekávané změny v souvislosti s novým zákonem o účetnictví