INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Účetní závěrka roku 2024 pro podnikatelské subjekty

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
27.11.2024
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Květoslava Novotná 2.400,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je připravit účastníky z řad podnikatelských subjektů na účetní závěrku roku 2024 a ve stručnosti je seznámit se změnami a aktualitami dotýkajícími se této oblasti.

Program webináře:

 • Přípravné uzávěrkové práce, harmonogram prací.
 • Inventarizace dle zákona o účetnictví, doložení podle jednotlivých složek majetku a závazků, náležitosti inventurních soupisů, vznik a vypořádání inventarizačních rozdílů. Protokolární likvidace zásob.
 • Opravné položky k pohledávkám, odpis pohledávek.
 • Zápočty pohledávek a závazků, promlčení, právní zánik.
 • Časové rozlišení nákladů, výnosů, příjmů a výdajů. Dohadné pohledávky a závazky.
 • Odpisy majetku v účetnictví. Daňové odpisy.
 • Rozbor nákladů a výnosů z pohledu daňové znatelnosti - podklady k přiznání DPPO za rok 2024
 • Zaúčtování daně splatné a odložené, výsledek hospodaření před zdaněním a po zdanění.
 • Metodika oprav chyb minulých období.
 • Nejnovější interpretace NÚR
 • Stručné účetní a daňové aktuality ke změnám od 1. 1. 2025