INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Školení právních vztahů, převodu a nájmu nemovitostí v Hradci Králové

Připravovaná školení a vzdělávací kurzy zaměřené na právní úpravu nakládání s nemovitým majetkem, jeho zatížení věcnými břemeny, nájmy bytů a nebytových prostor a na další související předpisy.