V návaznosti na aktuální situaci realizujeme do konce roku pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Školení daňového řádu v Jihlavě

Přehled školení a seminářů zaměřených na oblast daňového řádu a na z něho vyplývající práva a povinnosti daňových subjektů a správců daně v daňovém řízení.