INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Školení cla a celního řízení v Opavě

Přehled aktuálně připravovaných školení, seminářů a vzdělávacích kurzů zaměřených na problematiku cla, celního řízení, celního kodexu Unie, změny souvisejících předpisů a jejich dopady do celního a daňového řízení.