V návaznosti na usnesení vlády rušíme všechna prezenční školení, která se konají do 3.11.2020. Již přihlášené účastníky postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Školení BOZP v Českých Budějovicích

Přehled aktuálně připravovaných školení, seminářů a vzdělávacích kurzů zaměřených na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Vzdělávací akce jsou určeny vedoucím pracovníkům a všem, koho zajímají aktuální legislativní nároky v oblasti BOZP a požární ochrany.