INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Praktické uplatňování DPH v roce 2024

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
14.6.2024
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Dagmar Fitříková 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
20.6.2024
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Dagmar Fitříková 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář bude zaměřen na výklad vybraných oblastí uplatňování DPH pro rok 2024 s využitím praktických příkladů včetně doporučení, jak řešit časté chyby a jak jim předcházet. V rámci semináře bude upozorněno i na změny připravované pro rok 2025.

Program semináře:

  • Změny pro rok 2024 – přehled změn pro rok 2024 včetně upozornění na informace GFŘ
  • Změny v roce 2025 – základní informace ke změnám pro rok 2025
  • Dodání a půjčování knih v roce 2024 – rozšíření okruhu osvobozených plnění, priority osvobození od daně, dodání a pořízení knih z EU, zvláštní režim pro použité zboží
  • Osobní automobily a DPH v roce 2024 - definice osobního automobilu, omezení možnosti uplatnění nároku na odpočet daně, výjimky, na které se omezení nevztahuje, příklady
  • Sazby DPH v roce 2024 – přesuny ze snížené sazby do základní a naopak, dopady chybně uplatněné DPH
  • Vznik povinnosti přiznat daň – správný postup při stanovení DUZP, praktický postup při vyúčtování záloh
  • Uplatňování DPH ve stavebnictví – stavební práce, smlouvy o dílo, dodání a nájem movitých věcí, časté dotazy k režimu přenesení daňové povinnosti, časový nesoulad
  • Daňové doklady – náležitosti, specifické typy daňových dokladů a jejich vykazování v kontrolním hlášení, upozornění na časté chyby a možnosti jejich řešení
  • Přeshraniční dodávky zboží a služeb – vybrané obchodní případy včetně jejich promítnutí v DAP k DPH a KH, časový nesoulad, postup při přepočtu cizí měny
  • Diskuse a odpovědi na dotazy.