INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Praktické uplatňování DPH v roce 2024

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
14.6.2024
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Dagmar Fitříková 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
20.6.2024
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Dagmar Fitříková 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Seminář bude zaměřen na výklad změn v oblasti DPH pro rok 2024 schválených v rámci konsolidačního balíčku včetně doporučení ohledně jejich praktické aplikace. V rámci semináře bude upozorněno i na změny připravované pro rok 2025.

Program semináře:

 • Změny pro rok 2024 – přehled změn pro rok 2024 včetně upozornění na informace GFŘ
 • Změny v roce 2025 – základní informace ke změnám pro rok 2025
 • Změny v oblasti DPH ve vazbě na nový stavební zákon – změny ve vymezení staveb pro bydlení a jejich dopady do praxe
 • Zavedení nové oznamovací povinnosti –  CESOP - koho se týká; nové povinnosti poskytovatelů platebních služeb
 • Dodání a půjčování knih v roce 2024 – rozšíření okruhu osvobozených plnění, priority osvobození od daně, zvláštní režim pro použité zboží
 • Osobní automobily a DPH v roce 2024 - definice osobního automobilu, omezení možnosti uplatnění nároku na odpočet daně, výjimky, na které se omezení nevztahuje, příklady
 • Sazby DPH v roce 2024 – přesuny ze snížené sazby do základní a naopak, dopady chybně uplatněné DPH
 • Vznik povinnosti přiznat daň – změna ve stanovení DUZP ve vazbě na novelu energetického zákona; správný postup při stanovení DUZP
 • Vyúčtování záloh - praktický postup při vyúčtování
 • Kontrolní hlášení – změny pro rok 2024, párování vybraných obchodních případů v kontrolním hlášení, upozornění na časté chyby
 • Vybraná problematika – časté dotazy k režimu přenesení daňové povinnosti, časový nesoulad, oprava základu daně a výše daně -  změny v roce 2024, přijaté zahraniční faktury – časté chyby a možnosti jejich řešení
 • Diskuse a odpovědi na dotazy.