INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Majetek obce a nakládání s ním - webinář

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
ZMĚNA TERMÍNU (PŮVODNĚ 16.5., NYNÍ 27.6.)
27.6.2024
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
JUDr. Miroslav Kubánek 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Zrušeno
10.12.2024
9:00 - 14:00
Webinář
Co je webinář?
JUDr. Miroslav Kubánek 2.200,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je seznámit účastníky se základními pojmy a právní úpravou veřejné správy, právním postavením obcí, právními pojmy majetku a vlastnictví podle občanského práva.

Účastníci se dozví, co je nutno z titulu zákona znát a dodržet, aby správně obec nakládala se svým majetkem, a to včetně peněz. Součástí je seznámení s nakládáním s veřejným prostranstvím ve vlastnictví obce, s následky nesprávných postupů a s judikaturou v dané oblasti.

Webinář je určen úředníkům územních samosprávných celků dle § 2 odst. 4 – 7  zákona č. 312/2002 Sb., kteří se danou problematikou zabývají.

Program webináře:

  • obce v systému veřejné správy (dvojí postavení, samostatná a přenesená působnost)
  • pojmy majetek, jmění, věc, nemovitá věc
  • právní úprava nakládání s majetkem obce podle veřejného práva (orgány obce, nemovitý majetek, dotace, zveřejňování smluv)
  • nakládání s majetkem podle občanského práva (právní jednání, právní události, závazky, smlouvy)
  • nakládání s veřejným prostranstvím (pojem, místní poplatky, pozemní komunikace)
  • následky nesprávných postupů a odpovědnost
  • judikatura
  • diskuse