INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Intrastat od A do Z v roce 2024

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
16.10.2024
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Bc. Lenka Sabelová 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
17.10.2024
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Bc. Lenka Sabelová 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
23.10.2024
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Bc. Lenka Sabelová 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
8.11.2024
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Bc. Lenka Sabelová 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Cílem semináře je poskytnout aktuální informace a pravidla pro vykazování statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím v ucelené podobě.

Seminář je určen všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie a mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, tj. jejich obchodní transakce a pohyby zboží z/do jiného členského státu přesahují hodnotu 15 mil. Kč za rok. Výklad bude vycházet ze znění nových předpisů platných pro rok 2024, tzn. zahrnuje změnu legislativy na základě nařízení vlády č. 442/2023 ze dne 13. prosince 2023 s účinností od 1. ledna 2024.

Program semináře:

 • Výkaz INTRASTAT
  • právní základ
  • zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon
  • nařízení vlády č. 333/2021 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, ve znění nařízení vlády č. 442/2023
  • sdělení ČSÚ č. 498/2021, o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN)
  • zjednodušené vykazování - zvýšení prahu pro zjednodušené vykazování na 30 mil. Kč + Sdělení Českého statistického úřadu č. 498/2021 Sb., ze dne 14. prosince 2021 o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN) - s účinností od 1.1.2022
  • vznik a zánik zpravodajské jednotky - prahy pro vykazování, způsob jejich určení
  • zpravodajská jednotka a její povinnosti
  • pravidla pro vykazování, podklady k výkazům Intrastat
  • uvádění KN/Kombinované nomenklatury - KN pro rok 2024
  • kódy transakcí
  • země původu - dovoz/vývoz
  • kódy skupin dodacích podmínek Incoterms
  • uvádění dalších údajů do výkazů - druh dopravy, DIČ ve výkazu odeslání/vývoz, atd.
  • provádění oprav údajů ve výkazech
 • Kontroly údajů ve výkazech INTRASTAT prováděné celními orgány
 • Diskuse, zodpovězení dotazů