Vzhledem k epidemiologické situaci rušíme prezenční školení, která se měla konat do konce roku 2021. Realizujeme pouze online vzdělávání.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Intrastat od A do Z a změny od roku 2022

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
8.12.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Bc. Lenka Sabelová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Zrušeno
14.12.2021
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Bc. Lenka Sabelová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Zrušeno
11.1.2022
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Bc. Lenka Sabelová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
19.1.2022
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Bc. Lenka Sabelová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
1.2.2022
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
Ing. Bc. Lenka Sabelová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
3.2.2022
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Ing. Bc. Lenka Sabelová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
4.2.2022
9:00 - 14:00
Olomouc
Regionální centrum Olomouc
Ing. Bc. Lenka Sabelová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
8.2.2022
9:00 - 14:00
Praha
Hotel ILF
Ing. Bc. Lenka Sabelová 2.600,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
9.2.2022
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Bc. Lenka Sabelová 2.100,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde.
Budeme pořádat i kratší webinář pro pokročilé zaměřený pouze na změny od roku 2022 - ten najdete zde

Cílem semináře je poskytnout aktuální informace a pravidla pro vykazování statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím v ucelené podobě. S ohledem na šíři výkladu lze doporučit i úplným začátečníkům. Dále je cílem upozornit na nejčastější chyby, které při vykazování vznikají a vysvětlit správný postup.

Seminář je určen všem, kteří obchodují s ostatními členskými státy Evropské unie a mají povinnost vykazovat údaje do Intrastatu, tj. jejich obchodní transakce a pohyby zboží z/do jiného členského státu přesahují hodnotu 12 mil. Kč za rok.
Zároveň budou účastníci seznámeni s významnými změnami pro rok 2022.

Program semináře:

 • Výkaz INTRASTAT
  • Právní základ
  • Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon
  • Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, ve znění všech platných novel - připravované změny pro rok 2022
  • Sdělení ČSÚ č. 247/2016 Sb., o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
  • Vznik a zánik zpravodajské jednotky – prahy pro vykazování, způsob jejich určení
  • Zpravodajská jednotka/“ZJ“/ a její povinnosti
  • Pravidla pro vykazování, podklady k výkazům Intrastat
  • Uvádění KN/Kombinované nomenklatury 
  • Kombinovaná nomenklatura pro rok 2021 
  • Kódy transakcí
  • Kódy skupin dodacích podmínek Incoterms
  • Uvádění dalších údajů do výkazů
  • Neobvyklé obchodní transakce a jejich vykazování 
  • Provádění oprav údajů ve výkazech
  • Způsoby podání výkazu
 • Kontroly údajů ve výkazech INTRASTAT prováděné celními orgány
 • Diskuse, zodpovězení dotazů