INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

DPH u obcí a neziskových organizací

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
22.10.2024
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Olga Hochmannová 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
31.10.2024
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
Ing. Olga Hochmannová 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s uplatňováním DPH ve veřejné správě. Součástí výkladu budou praktické postupy uplatňování DPH a upozornění na nejčastější chyby.

Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky s uplatňováním DPH ve veřejné správě. Součástí výkladu budou praktické postupy uplatňování DPH a upozornění na nejčastější chyby. Výklad bude zaměřen na aktuální legislativní stav.

Program semináře:

  • Aktuální informace z oblasti DPH, přijaté změny ZDPH pro r. 2024
  • Změny DPH v r. 2024 z „konsolidačního“ balíčku: změny sazeb daně, postup při změně sazby daně dle ZDPH, vyúčtování elektřiny, plynu, vody, změny ve výpočtu daně, snížená sazba daně, položky vyřazené ze snížené sazby daně, plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně – dodání knih, knihovnické služby, půjčování a nájem knih, závazné posouzení k osvobození od daně při dodání a půjčování knih, změny v odpočtu daně u vybraného osobního automobilu, postup při uplatňování plného i částečného odpočtu daně, snížení odpočtu daně u vybraného osobního automobilu
  • Nové metodické informace GFŘ, nový formulář daňového přiznání a kontrolního hlášení, ostatní aktuální informace 2024
  • Zevrubná informace o návrhu novely ZDPH 2025 – 2027: dotace jako součást úplaty za plnění, činnosti uskutečňované v zanedbatelné míře, nová pravidla u dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností, změny v osvobození od daně (dodání pozemku a vybrané nemovité věci, výchovné a vzdělávací činnosti), zkrácení lhůty pro uplatnění odpočtu daně, změny v poměrném a kráceném odpočtu daně ad.  
  • předmět DPH u obcí a neziskových subjektů, činnosti, které jsou / nejsou předmětem daně, judikatura SDEU, analýza činností, které subjekt vykonává – rozlišení mezi výkony veřejné správy a ekonomickými činnostmi
  • Ekonomické činnosti zdanitelné a osvobozené od daně, sazby daně, činnosti osvobozené od daně, výčet a charakteristika, uplatňování DPH při prodeji pozemků obcí
  • Souvislost činnosti a nároku na odpočet daně, pravidla uplatňování odpočtu daně
  • Pravidla pro uplatňování odpočtu daně – plný / krácený odpočet daně, poměrná část odpočtu daně, výpočet koeficientu, opravy, úpravy a vyrovnání odpočtu daně – vysvětlení postupů na samostatných příkladech,
  • Vybrané části ZDPH se zvláštnostmi pro obce, města, neziskové subjekty, režim přenesení daňové povinnosti, výpočet příkladu
  • Diskuze, odpovědi na dotazy účastníků