INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
14.6.2023
9:00 - 14:00
Brno
Hotel Avanti
RNDr. Petr Beránek 2.200,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v účetnictví a daních podnikatelů a nestátních neziskových organizací .

Program semináře:

 • vymezení dlouhodobého majetku z účetního a daňového hlediska.
 • pořizovací a vstupní cena dlouhodobého majetku
 • důsledky zvýšení limitu pro movitý majetek v dani z příjmu
 • pořízení majetku z investiční dotace, z darů a darovaný majetek
 • účetní odpisy – interní směrnice
 • daňové odpisy – zatřídění do skupiny, způsoby odpisování
 • porovnání zrychleného a rovnoměrného odpisování
 • odpisování specifických druhů majetku; komponentní odepisování
 • důsledky zrušený pojmu nehmotný majetek v zákoně o daních z příjmu
 • soubory majetku
 • technické zhodnocení majetku
 • přerušení odpisování, optimalizace daňové povinnosti pomocí odpisů
 • hmotný a nehmotný majetek v daňové evidenci fyzických osob
 • hmotný majetek a odpisy v průběhu vykazování nákladů paušálem a paušální daně
 • majetek používaný k podnikání pouze z části
 • majetek a DPH, nárok na odpočet a pořizovací cena
 • krácení odpočtu z dlouhodobého majetku