INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daň z příjmů ze závislé činnosti pro rok 2025 a roční zúčtování za rok 2024

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
16.12.2024
9:00 - 13:30
Webinář
Co je webinář?
Ing. Milan Lošťák 2.400,- Kč
(vč. DPH)
Objednat se

Cílem webináře je poskytnout nejnovější informace o změnách ve zdaňování příjmů ze závislé činnosti.

Program webináře:

 • Aktuální problémy související s daní z příjmů ze závislé činnost
  • Přehled aktuálních předpisů souvisejících se zdaňováním mezd
  • Inkaso státních příjmů u rozhodujících daní
  • Valorizace parametrů pro základní algoritmy programů mzdového účetnictví
  • Hodnocení dopadů po přijetí konsolidačního balíku opatření
  • Rozsáhlé změny u dohod o provedení práce od 1. 7. 2024 a předpokládané změny od roku 2025
  • Úpravy některých restriktivních dopadů zákona ve prospěch poplatníků i plátců
  • Zpřesnění podmínek pro osvobození některých benefitů pro zaměstnance a odstranění nejasností
  • Redukce možných odpočtů ze základu daně a některých slev na dani
  • Slevy na dani v detailech a v návaznosti na daňovou rezidenturu zaměstnanců
  • Daňové zvýhodnění na dítě ve všech podstatných detailech a příkladech, jeho prokazování, soustavná příprava na budoucí povolání, zahraniční studium
  • Aktuální tiskopisy související se zdaňováním mezd, přístupy, komunikace s finanční správou
  • Zjišťované nejčastější nedostatky ve zdaňování mezd, strategie a reakce finanční správy
  • Příprava projektu elektronického měsíčního hlášení plátců
 • Příprava vypořádání roční daňové povinnosti zaměstnanců za rok 2024
  • Žádost o provedení ročního zúčtování záloh na daň za rok 2024
  • Splnění podmínek pro provedení ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele, platné lhůty a termíny
  • Platné hranice výše příjmů pro povinné podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob a zaměstnanců
  • Zúčtování zvláštní sazby daně v ročním základu daně podáním daňového přiznání, jeho výhody, fiskální účinnost a neúčinnost
  • Uplatňování a prokazování sníženého počtu ročních slev – změna u slevy na vyživovanou manželku (manžela), sleva na zastavenou exekuci
  • Nezdanitelné části základu daně a prokazování nároku na jejich uplatnění – dary, úroky z úvěrů na bytové potřeby, příspěvky zaměstnance na produkty spoření na stáří v novém pojetí
  • Postoje a možnosti zaměstnanců i postupy zaměstnavatelů v praxi
  • Problematika daňové rezidence a nerezidence s důsledky na zdanění příjmů
  • Vypořádání výsledku ročního zúčtování a promítnutí do výkazů zaměstnavatele
  • Odpovědi na dotazy a upozornění na související judikaturu