INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Cestovní náhrady v roce 2024

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
21.11.2024
9:00 - 14:00
Hradec Králové
Adalbertinum (Adal)
Ing. Iva Rindová 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

Na semináři budou účastníci seznámeni s problematikou cestovních náhrad a podle aktuálního znění právních předpisů.

Seminář je určen pro všechny, kteří se předmětnou problematikou zabývají, a to nejen těch, kterých se poskytování cestovních náhrad přímo týká jako např. podnikatelé, společníci, jednatelé, apod., nýbrž i těch, kteří s touto problematikou pracují jako např. účetní, auditoři, právníci, různí poradci, asistenti, apod. Výklady a vysvětlení jsou velmi podrobná a opřená o praktické problémy každodenní praxe.

Program semináře:

 • Právní vymezení problematiky cestovních náhrad
 • Základní ustanovení zákoníku práce týkající se cestovních náhrad
 • Základní ustanovení daně z příjmů fyzických osob týkající se cestovních náhrad
 • Kdy se jedná o pracovní cestu
 • Sjednání pravidelného pracoviště
 • Typy cestovních náhrad
 • Pracovní úrazy
 • Zahraniční a tuzemské pracovní cesty
 • Příklady - výpočet stravného při pracovní cestě v tuzemsku včetně krácení. Včetně poskytnutí bezplatného jídla
 • Náhrady jízdného u zaměstnanců i podnikatelů. Včetně možnosti uplatnit paušální výdaj na PHM
 • Rozdíly u poskytování cestovních náhrad v pracovním poměru a při pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti)
 • Náhrady při přeložení a přijetí zaměstnance
 • Vedlejší výdaje pracovní cesty
 • Paušalizace cestovních náhrad
 • Stravné při pracovní cestě v zahraničí s příklady
 • Pojištění léčebných výloh v zahraničí
 • Pracovní doba při pracovních cestách
 • Neplatný právní úkon - zaměstnanec
 • Odvolání z dovolené
 • Vazba na zákoník práce
 • Knihy jízd
 • Kurzy pro přepočet měn při vyúčtování
 • Rozdíly mezi cestovními výdaji u zaměstnanců a fyzických osob podnikatelů (SVČ)
 • Stručně problémy se silniční daní
 • Nejčastější chyby při uplatňování cestovních náhrad