INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktuální informace z oblasti DPH a návrh novely zákona o DPH 2025 - 2027

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
6.12.2024
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
Ing. Olga Hochmannová 2.400,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se

V průběhu semináře budou účastníci informováni o aktuálních změnách v oblasti legislativy DPH v ČR v roce 2024 a 2025.

Program semináře:

  • DPH v roce 2024 – aktuality, metodické informace GFŘ
  • Návrh novely zákona o DPH na roky 2025 - 2027 - zásadní změny ZDPH navržené od roku 2025
    Nové limity obratu, změny ve výpočtu obratu, nová pravidla a lhůty povinné registrace plátce včetně praktických příkladů, nová pravidla pro registrační řízení, režim pro malé podniky, plnění osvobozená v režimu pro malé podniky, doplnění pravidel pro registraci skupiny, postup subjektů ve skupině, dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností – zrušení kategorie + náhradní postup, příklady postupu, základ daně – upřesnění, nová pravidla pro opravu základu daně a výše daně včetně opravy po zrušení registrace plátce nebo identifikované osoby, změny pravidel pro opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky, změny v osvobození od daně při převodu vybrané nemovité věci, příklady, změny pravidel pro odpočet a opravu odpočtu DPH, odpočet v poměrné výši a v krácené výši – změny, příklady, vracení bezdůvodně zaplacené daně správcem daně,  registrace pro režim pro malé podniky v tuzemsku nebo v jiném členském státě, využití tohoto režimu v praxi malých podniků.