INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zdanění autorských honorářů

19.1.2015

Stejně jako jiné příjmy podléhají autorské honoráře dani z příjmů fyzických osob i odvodům sociálního a zdravotního pojištění. I když autoři nepotřebují živnostenské oprávnění, musí se registrovat k dani z příjmů u správce daně a jako osoba samostatně výdělečně činná u příslušné zdravotní pojišťovny a České správy sociálního zabezpečení. Zdaněním a odvodům v případě autorských honorářů se věnuje dnešní článek, kde naleznete odpovědi, jaký je limit pro zdanění srážkovou daní a co se v novém roce změnilo.

Pokud autorské příjmy nepřesáhnou v úhrnu 10 000 korun za měsíc od téhož plátce, zdaní je plátce 15% srážkovou daní z příjmů. Je i možnost, že autor může mít takových plátců více.  Tato srážková daň odvedená plátcem autorského honoráře je samostatným základem daně z příjmů fyzických osob. Činnost autora se nepovažuje za samostatnou výdělečnou činnost  ve smyslu příslušných ustanovení zákona o důchodovém pojištění a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Autorskému příjmu tedy nepodléhají odvody sociálního a zdravotního pojištění.

Dříve autor své příjmy nemusel uvádět ve svém daňovém přiznání, nicméně to bylo pro něj někdy výhodné. Mohl si totiž snížit daňový základ a získat zpět část zaplacené daně z příjmů, neboť v daňovém přiznání si mohl uplatnit výdaje skutečné nebo výdaje paušální (40 % příjmu).  V takovém případě ovšem příjmy podléhaly odvodům sociálního a zdravotního pojištění.
V roce 2015 ovšem dochází ke změně. Ruší se možnost zahrnutí příjmů zdaněných srážkovou daní následně po skončení kalendářního roku do daňového přiznání a zápočet takto sražené daně na celkovou daň poplatníka se ruší. Limit pro srážkovou daň zůstává na úrovni 10 000 korun. Srážkovou daní budou daněny autorské honoráře za příspěvky do médií (novin, časopisu, rozhlasu nebo televize).

Daňoví rezidenti budou mít možnost zahrnout příjmy zdaněné srážkovou daní z dohod o provedení práce.

Pro plátce DPH je významnou změnou to, že autorské honoráře podléhají od letošního roku dani z přidané hodnoty.