INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Založení společnosti s ručením omezeným

28.7.2021

Již od roku 2014 můžete založit společnost s ručením omezeným s minimálním vkladem jednoho společníka ve výši symbolické jedné koruny. Společnost s ručením omezeným je společnost, která za své závazky ručí celým svým majetkem. Za dluhy společníci ručí společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění. V případě jednatelů je tomu jinak. Jednatel neručí za závazky vůbec, pokud ke svým povinnostem přistupuje s péčí řádného hospodáře. Jakmile však nejednal v souladu se zákonem (přičemž on sám musí prokázat opak), je odpovědný za škody vzniklé společnosti a ta může náhradu škody po jednateli vymáhat.

Pokud společnost zakládá jednotlivec, sepíše zakladatelskou listinu. V případě více společníků je nutné sepsat společenskou smlouvu. V obou případech se založení s.r.o. provádí výhradně u notáře. Kapitál se následně vkládá na zvláštní účet banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, jež pro tento účel založil správce vkladu.

Na základě unijní „směrnice o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností“ musí členské státy umožnit zakládání určitého typu podniků (u nás spol. s ručením omezeným) plně online. Sněmovna proto schválila novelu notářského řádu, díky které by už od září mělo být možné založit společnosti on-line.  Notářský zápis bude k založení společnosti stále potřeba, ale vyhotoví se elektronicky.  Novela má zajistit i vyšší ochranu před krádežemi firem.

Podnikání se tak výrazně zjednoduší. Podnikatelé ušetří čas i peníze. Dle poslankyně Moniky Červíčkové (ANO) by náklady na založení společnosti on-line neměly přesáhnout 2 500 korun. Notářský zápis vznikne za využití úředních průkazů vybavených čipem (podle evropské legislativy), elektronického podpisu, videokonference a čtečky v mobilním telefonu.