INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vláda rozhodne o zavedení digitální daně

19.9.2019

Ministerstvo financí poslalo vládě návrh na zavedení digitální daně a chce tak napravit současnou nerovnováhu. Dle ministryně financí Aleny Schillerové internetoví giganti neplatí daně v takové míře, která by odpovídala jejich ziskům v České republice. Digitální daň by se měla dotknout gigantů jako je Facebook nebo Google. V dnešním článku si shrneme služby, kterých se nová daň dotkne a také poplatníky této daně.

Jednotlivé služby se tak budou zdaňovat, pokud se překročí minimální hranice pro jejich zdanění. Konečné uživatele zdaňovat nebude. A na jaké služby se bude daň vztahovat? Jedná se o tzv. DST model digitální daně, který již dříve navrhla Evropská komise.

Vybrané internetové služby:

  • umisťování cílené reklamy na digitální rozhraní zaměřené na jejich uživatele
  • prodej dat shromážděných o uživatelích a generovaných jejich činností na digitálních rozhraní.
  • využití mnohostranných digitálních rozhraní, které uživatelům umožňuje vyhledávat jiné uživatele a interakci s nimi a která mohou rovněž usnadňovat související dodávky nebo poskytování služeb přímo mezi uživateli.

Digitální daň ve výši 7 % by měla být zavedena v polovině příštího roku. Tato daň se dotkne společností s globálním obratem nad 750 mil. eur ročně, které na území České republiky dosáhnou za kalendářní rok obratu minimálně 50 mil. korun za uskutečněné zdanitelné služby. Co se týče cílené reklamní kampaně a poskytnutí dat o uživatelích, touto hranicí je obrat za danou službu na území České republiky ve výši minimálně 5 mil.  korun. Mnohostranného digitálního rozhraní se bude digitální daň týkat tehdy, pokud bude mít toho rozhraní více než 200 000 uživatelských účtů.

„Minimální prahy pro zdanění jednotlivých služeb jsme rozhodli zavést z toho důvodu, aby nová daň nedopadla nepříznivě na firmy, které tyto služby nabízejí jen okrajově a nejsou jejich hlavní činností. Digitální daň se tedy skutečně bude vztahovat na nejvýznamnější globální hráče, kteří dosáhli silného postavení i na našem trhu,“ vysvětluje Alena Schillerová.

Dle plánu ministerstva by do státního rozpočtu měla digitální daň přinášet každoročně pět miliard korun.  Základem daně budou tržby za služby poskytnuté v České republice během zdaňovacího období. Daň bude placena v měsíčních zálohách a splatná bude ve lhůtě pro podání daňového přiznání.