INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Třetí výzva COVID - Nájemné

10.2.2021

Od pátku 5. února je možné podat žádost do třetí výzvy programu COVID – Nájemné. Na podporu mají nově nárok i ti, kteří mohli zůstat otevření, avšak tržby jim klesly alespoň o 50 %. Stát na nájmy přispěje 50 procenty rozhodného nájemného na rozhodné období. Rozhodným obdobím, na které je nyní podpora poskytována, jsou měsíce říjen, listopad a prosinec 2020.

Maximální výše podpory činí stejně jako v předchozích výzvách 10 milionů korun. Pomoc z jednotlivých výzev programu se nesčítají. Podmínkou přiznání podpory je uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti. Žádosti lze podávat do 8. dubna 2021.

Třetí výzva programu je dle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka výrazně zjednodušená. „Pokud žadatel úspěšně žádal ve druhé výzvě, systém mu nabídne automatický import jak jeho uživatelských dat, tak všech dat ke všem jeho provozovnám. Za první dvě hodiny bylo v systému podáno 125 žádostí a dalších téměř 2 600 bylo rozpracovaných,“ uvedl Havlíček

Další novinkou je, že čestné prohlášení pronajímatele už nemusí mít úředně uvěřený podpis. Nebude již posuzována tzv. spřízněnost osob, osoby blízké, osoby ovládající a ovládané, jednání ve shodě, podstatný vliv, ani konsolidační celek. Jediným limitem zůstává, že fyzická osoba nájemce a pronajímatele nesmí být totožná.

Žadatel o nájemné ovšem nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím (např. finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení atd.).

Od 8. února je také spuštěna výzva z programu COVID ubytování. Malá ubytovací zařízení (ubytovatelé v soukromí, malé penziony či apartmány) budou mít nárok na 200 korun na pokoj za 78 dnů nuceného uzavření kvůli druhé vlně pandemie koronaviru, na pomoc je připraveno půl miliardy korun. Program COVID ubytování byl vypsán již při první vlně uzavření na jaře, ale vztahoval se jen na hromadná ubytovací zařízení (disponují minimálně pěti samostatnými pokoji nebo apartmány a zároveň deseti lůžky, které slouží pro účely cestovního ruchu). Program nebude možné kombinovat společně s kompenzačním bonusem pro živnostníky, dotace bude případně o příslušnou částku z této pomoci krácena. Souběžné čerpání bude ale možné s programy COVID nájemné nebo Antivirus.