INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Opět lze podávat žádosti o COVID Nájemné

28.10.2020

Vláda zveřejnila druhou výzvu programu COVID Nájemné. Již od 21. října lze podávat žádosti o nájemné. Žádost je nutné podat online prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO. Na program je vyčleněno 1,2 miliardy korun.

Stát podnikatelům, kterým v rámci protiepidemických opatření omezil činnost, přispěje 50 procent z celkového nájemného za třetí čtvrtletí 2020. Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, jsou tedy měsíce červenec, srpen a září.

Oproti předchozí výzvě nebude přiznání dotace podmíněno slevou pronajímatele. Maximální výše podpory je 10 milion korun na jednoho nájemce. Žádosti lze podávat až do 21. ledna 2021. Dotace bude proplácena ex-post po uhrazení částky žadatelem pronajímateli.

Kdo může o podporu žádat?

 • Provozovny stravovacích služeb (restaurace, kavárny, bary, hostince, čajovny apod.)
 • Hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky
 • Kina
 • Kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy a veletrhy
 • Komerčně provozovaná sportoviště ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), posilovny a fitness centra
 • Komerčně provozovaná umělá koupaliště (plavecké bazény, koupelové bazény, bazény pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb
 • Zoologické zahrady
 • Komerčně provozovaná muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny, planetária a obdobné historické nebo kulturní objekty (s výjimkou divadel, která jsou předmětem COVID – Kultura)
 • Zařízení poskytující služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřená na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zařízení poskytující zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.

Vzhledem k tomu, že od čtvrtka musí zavřít i provozovny služeb a řada obchodů, rozšířil se na všechny subjekty, kterým byla zakázána činnost. Oprávněným žadatelem je dále nájemce, který:

 • je podnikatelem (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonává podnikatelskou činnost na základě živnostenského zákona nebo obdobným způsobem
 • užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě nájemní smlouvy uzavřené s pronajímatelem a účinné před datem 1. července 2020