INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Omezení snižování daní pomocí půjček příbuzným firmám

13.3.2018

Nová směrnice Evropské unie zvýší daně pro firmy, neboť využívání daňových optimalizací bude opět o něco těžší.

Tato nová směrnice by měla zamezit převádění zisků do daňových rájů a upravuje výši daňově uznatelných úrokových nákladů. Ministryně financí Alena Schillerová by měla v nejbližších týdnech předložit vládě návrh zákona, který změny zavede. Dle auditorské a poradenské společnosti BDO bude mít směrnice dopad na firmy v řádu miliard korun. Nejvíce se projeví v automobilovém průmyslu.

Daňově neuznatelné by měly být nadměrné výpůjční náklady převyšující 30 procent provozního zisku. Jedná se o zisk před zdaněním, úroky a odpisy. Firmy by si do daňového přiznání mohly dát jen úroky ve výši jednoho milionu eur (25,4 milionu korun). Měly by se především více kontrolovat majetkově provázané společnosti vzájemně si půjčující peníze.

Dle Hospodářských novin je návrh o hodně mírnější než to, co Rada EU navrhovala. Tuzemská směrnice počítá s hranicí tří milionu eur (cca 80 milionu korun) pro daňově uznatelné úroky. V současnosti je již kvůli daňové optimalizaci zaveden požadavek, že firma nesmí být výrazně předlužená - cizí kapitál nesmí překročit čtyřnásobek jejího vlastního kapitálu.

Firmy ovšem budou mít možnost převodu daňově neuznatelných nadměrných výpůjčních výdajů do dalších zdaňovacích období. V dalších obdobích lze výsledek hospodaření snížit až do výše kladného rozdílu mezi limitem uznatelnosti nadměrných výpůjčních výdajů a nadměrnými uznatelnými výpůjčními výdaji za dané zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, upřesňuje se ve zprávě RIA k návrhu zákona.

Finanční správa při svých kontrolách obchodů mezi spřízněnými společnosti doměřila za poslední tři roky daň za více než 1,5 miliardy korun. Souběžně s tím firmám o 17 miliard korun snížila jejich avizovanou daňovou ztrátu. Evropská unie proti daňovým únikům i vydala směrnici, která zavádí povinnost bank nebo advokátů poskytnout daňové správě informace například o skutečných majitelích účtů.