INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nová výzva na podporu fotovoltaiky

16.3.2022

V roce 2021 opět vzrostl zájem o fotovoltaická řešení na střechách hal a v průmyslových areálech. Dle dat Solární asociace v České republice na střechách firem a komerčních objektů přibylo necelých 400 nových instalací.  Důvodem je i výrazný růst energií a snaha firem snížit provozní náklady.

Na výraznější zapojení výroby energie z obnovitelných zdrojů reaguje i ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím výzvy na podporu fotovoltaických systémů z Národního plánu obnovy. Žádosti lze podávat od 22. března do 30. června. Výzva je otevřena pro všechny podniky. 

„Podpora obnovitelných zdrojů v čele s fotovoltaickými systémy je jedním z hlavních směrů, kterým se musíme vydat nejen v rámci snahy snižovat emise, ale také minimalizovat naši energetickou závislost na Rusku,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

V rámci této výzvy je celkem alokováno čtyři miliardy korun. Podporovanými aktivitami jsou: Podpora fotovoltaických elektráren na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) s instalovaným výkonem od 1kWp do 1 MWp včetně.

  • Aktivita A: žadatel je vlastníkem nemovitosti nebo má v nájmu celou nemovitost.
  • Aktivita B: žadatel má v nájmu pouze část nemovitosti za účelem instalace fotovoltaiky (např. střechy).

Na aktivitu A jsou připraveny tři miliardy korun. Pro žadatele v nájmu pouze části nemovitosti je pak vyčleněna jedna miliarda korun.

Míra podpory vychází z celkových způsobilých výdajů a činí:

  • 35 % pro fotovoltaické systémy
  • 50 % pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy
  • 45 % pro systém akumulace na území hlavního města Prahy