INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nová pravidla pro vykazování údajů Intrastatu

7.12.2016

V souvislosti se změnou celního zákona dochází ke změně používaného kurzu, a to z kurzu celního na kurz v rámci DPH. Nově budou zpravodajské jednotky pro přepočet cizí měny používat kurz platný ke dni vzniku povinnosti přiznat DPH nebo uskutečnění plnění dle zákona o DPH (pevný kurz nebo denní kurz vyhlašovaný ČNB). V důsledku toho bude kurz pro přepočet stejný jako pro výpočet DPH.

Příklad:

Zpravodajská jednotka pro přijetí si vybere jako rozhodující fyzický pohyb. Tzn. zboží fyzicky přijde 4.9. - vykáže tento pohyb v zářijovém výkazu.

ZJ používá pro účely DPH denní kurz ČNB.

Pokud paní účetní vzala jako rozhodující pro účely DPH datum vystavení zahraniční faktury, tzn. použila denní kurz dle data vystavení zahraniční faktury - např. 29.8. i ZJ pro přijetí vykáže zboží s použitím shodného kurzu jako paní účetní - tj. použije kurz z 29.8. přesto, že fyzicky zboží vykáže v září (tzn. nepoužije kurz dle data fyzického přijetí - tj. ze dne 4.9.)

Totožně to platí při použití pevného měsíčního kurzu - tj. přesto, že se vykazuje v měsíci září - pro účely DPH se použil kurz srpnový a tento bude použit i pro výkaz Intrastat.

 
Předmětná změna použití kurzu nemá vliv na vykazování DPH ani kontrolních hlášení.

Kompletní informaci najdete na stránkách ČSÚ https://www.czso.cz/csu/czso/nova-pravidla-pro-vykazovani-udaju-intrastatu-prepocet-z-cizi-meny