INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nová povinná příloha u daňového přiznání

9.12.2014

Cílem nové povinné přílohy přiznání k dani z příjmů právnických osob je získání podrobných informací o všech transakcích mezi plátcem daně a takzvanými spojenými osobami. Spojenou osobou se rozumí právnická i fyzická osoba, která je s poplatníkem ekonomicky, personálně či jinak provázána.  Nová příloha bude povinná již pro daňová přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2014.

Obě strany si často při vyjednávání často dohodnou specifické smluvní podmínky, které se výrazně odlišují od těch, jež se uzavírají mezi nezávislými subjekty. O těchto transakcích chce mít právě správce daní přehled. Převodní ceny, kterým bude věnována pozornost, představují ceny, za které se zboží a služby přeprodávají mezi spřízněnými fyzickými a právnickými osobami. Především pro nadnárodní společnosti jsou tyto ceny jedním ze zásadních problémů, neboť mohou výrazně ovlivnit daňové příjmy.

„V průběhu letošního roku byl vybraným daňovým subjektům plošně rozeslán dotazník, na základě kterého finanční úřady získaly přehled o situaci daňových subjektů a transakcích se spojenými osobami. Vyplnění formuláře bylo dobrovolné. Obdobné údaje, týkající se transakcí se spřízněnými osobami, budou nově součástí Přílohy přiznání k dani z příjmů právnických osob již za zdaňovací období roku 2014. Tato speciální příloha je obvyklou součástí správy daní v mnoha zemích“,  vysvětluje Petra Petlachová mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Je to opatření, kdy stát přitvrzuje proti daňovým únikům. Při daňových kontrolách se tedy finanční úřady zaměří na převodní ceny.

Vyplnit novou přílohu bude závazné pro firmy, jejichž aktiva dosáhnou alespoň 40 miliónů korun, nebo mají obrat nad 80 milionů korun. Dále vyplnění bude povinné pro firmy, které mají vyšší počet zaměstnanců než 50. Předpokladem pro tyto firmy je uskutečnění transakcí se spojenou osobou se sídlem v zahraničí, nebo vykázání daňové ztráty se současným uskutečněním transakce se spojenou osobou (zahraniční nebo tuzemskou). Dalším možným důvodem pro vyplnění nové přílohy je to, že firmy jsou příjemci investiční pobídky formou slevou na dani a současně uskuteční transakci se spojenou osobou.