INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Evropská unie chce regulovat online platformy

8.5.2018

Evropská komice představila návrh nového nařízení, ve kterém se věnuje regulaci tzv. online platforem. Tento pojem zahrnuje celou řadu různých služeb poskytovaných v prostředí internetu. Patří sem například vyhledávače, sociální sítě, platební brány, e-shopy, různá datová úložiště apod. Chce tak zlepšit prostředí pro malé a střední obchodníky, kteří využívají služeb těchto platforem. Dle Asociace pro elektronickou komerci (APEK) se nařízení dotkne především podnikání na zahraničních trzích.

Nové nařízení Evropské komise by mělo především pomoci podnikatelům, kteří provozují svou činnost ve velké závislosti na on-line vyhledávačích, srovnávačích či marketplaces. Jedná se tedy například o hotely, obchodníky na webových tržištích či ty, kteří nabízí své služby především v on-line prostředí. „V České republice není monopolní postavení takových subjektů tak významné, jako je tomu na jiných evropských trzích. Zatímco v západní Evropě patří mezi leadery v prodejích Amazon a vyhledávačům zcela dominuje Google, u nás je konkurenční prostředí jiné. Proto je v tuto chvíli nařízení významné především pro prodej na zmíněných trzích, kterým prakticky vládne omezené množství největších on-line platforem,“ uvedl výkonný ředitel APEK Jan Vetyška.

Nařízení se skládá ze tří pilířů:

  • Větší transparentnost
  • Efektivnější řešení sporů
  • Monitoring ze strany Evropské unie

Co se týče snahy o větší transparentnosti, provozovatelé online platforem by v blízké době měli představit základná pravidla pro fungování v rámci těchto „e-tržišť“, dále by nemělo docházet k neodůvodněným vyřazením obchodníků z platforem a měl by být zřejmý způsob, jakým dochází k řazení výsledků vyhledávání.

Dle Jana Vetyšky by při řešení sporů pomáhali nezávislí mediátoři, kteří by zajistili mimosoudní řešení sporů. Větší roli by také mohly mít odborné asociace.