INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Evropská komise chce změny ve zdanění společnost na jednotném trhu

14.3.2017

Evropská komise již v říjnu představila balík legislativních návrhů, díky kterým má dojít ke změnám ve zdanění společností. Cílem je zavést spravedlivější systém daně z příjmů právnických osob, který by podporoval růst. Návrh je pojmenován jako "Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob".

Toto opatření má vést k tomu, aby velké firmy své zisky uměle neodlévaly do jiných států Evropské unie, kde si vyjednají lepší daňové podmínky. Firmy by tak odvedly daň v té zemi, kde skutečně dosahují zisků. Senátoři se shodli na tom, že oblast přímých daní by měla náležet do kompetence jednotlivých členských států, avšak snaha o zavedení jednotných pravidel se jim zamlouvá.

Evropská komise navrhla, aby podniky místo danění zisků v jednotlivých členských zemích platily daň z konsolidovaného základu, ve kterém se budou zisky a ztráty v jednotlivých zemí sčítat a zdaní se až celkový výsledek dosažený v celé EU. V současnosti platí to, že každý stát může sám podnikům určovat, z čeho se daň platit bude a z čeho naopak ne. Jedná se například o odpočty nákladů na vědu a výzkum, či tvorbu nových pracovních míst.

Senát v České republice podpořil snahu Evropské komise stanovit společný základ daně z příjmů právnických osob, pokud se bude týkat pouze velkých nadnárodních společností s příjmy nad 1,35 miliardy korun ročně (750 miliónů eur).

Nová pravidla by zajistila, že by pro všechny země Evropské unie platila stejná definice toho, co je základ daně. Zisky v jedné zemi budou moci firmy kompenzovat ztrátami v jiné zemi v rámci Evropské unie. Evropská komise počítá se zvýšením celkových investic v EU až o 3,4 procenta.