V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Evropská komise chce změny ve zdanění společnost na jednotném trhu

14.3.2017

Evropská komise již v říjnu představila balík legislativních návrhů, díky kterým má dojít ke změnám ve zdanění společností. Cílem je zavést spravedlivější systém daně z příjmů právnických osob, který by podporoval růst. Návrh je pojmenován jako "Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob".

Toto opatření má vést k tomu, aby velké firmy své zisky uměle neodlévaly do jiných států Evropské unie, kde si vyjednají lepší daňové podmínky. Firmy by tak odvedly daň v té zemi, kde skutečně dosahují zisků. Senátoři se shodli na tom, že oblast přímých daní by měla náležet do kompetence jednotlivých členských států, avšak snaha o zavedení jednotných pravidel se jim zamlouvá.

Evropská komise navrhla, aby podniky místo danění zisků v jednotlivých členských zemích platily daň z konsolidovaného základu, ve kterém se budou zisky a ztráty v jednotlivých zemí sčítat a zdaní se až celkový výsledek dosažený v celé EU. V současnosti platí to, že každý stát může sám podnikům určovat, z čeho se daň platit bude a z čeho naopak ne. Jedná se například o odpočty nákladů na vědu a výzkum, či tvorbu nových pracovních míst.

Senát v České republice podpořil snahu Evropské komise stanovit společný základ daně z příjmů právnických osob, pokud se bude týkat pouze velkých nadnárodních společností s příjmy nad 1,35 miliardy korun ročně (750 miliónů eur).

Nová pravidla by zajistila, že by pro všechny země Evropské unie platila stejná definice toho, co je základ daně. Zisky v jedné zemi budou moci firmy kompenzovat ztrátami v jiné zemi v rámci Evropské unie. Evropská komise počítá se zvýšením celkových investic v EU až o 3,4 procenta.