INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dotace na inovace

14.7.2021

Agentura pro podnikání a inovace (API), v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zahájila příjem žádostí o dotace v poslední výzvě programu Inovace. Program Inovace je určen podnikům, které na základě vlastní výzkumné a vývojové činnosti či prostřednictvím transferu technologie uvádí inovované produkty do výroby a na trh nebo zavádějí inovovaný výrobní proces. Žádost o dotaci bude možné podat do 30.srpna 2021. Celkem je na tuto výzvu alokována jedna miliarda korun.

Podporované aktivity:

  • produktová inovace - dotace podpoří podniky, které ukončily vývoj nového produktu s tržním uplatněním. Podmínkou je inovace vyšších řádů. Lze získat podporu na výrobní technologie, řídicí software či nezbytné stavební práce tak, aby mohla být zahájena výroba.
  • procesní inovace - zvýšení efektivnosti výroby v návaznosti na vlastní ukončený výzkum a vývoj
  • organizační inovace – zavádění nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím nových informačních systémů integrujících a automatizujících vnitropodnikové VaV a související aktivity
  • marketingové inovace –zvýšení prodeje výrobků a služeb díky významné změně designu produktů nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů

Výzva je především určena pro malé a střední podniky. Velké podniky mohou podat žádost o podporu, pouze pokud jde o projekt s významným pozitivním dopadem na životní prostředí. Podniky mohou získat dotaci v minimální výši jednoho milionu a maximálně do výše 100 milionu korun.

Míra podpory:

  • malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 45 % z prokázaných způsobilých výdajů
  • střední podnik (50-249 zaměstnanců) - 35 % z prokázaných způsobilých výdajů
  • velký podnik (nad 250 zaměstnanců) - 25 % z prokázaných způsobilých výdajů

Projekt musí být realizovaný mimo území hlavního města Prahy.