INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Digitální daň je schválena

28.11.2019

Vláda schválila sedmiprocentní daň pro velké internetové firmy jako jsou Facebook nebo Google.  Tyto nadnárodní korporace daní své příjmy ve svých sídlech. Vzniká pak velký nepoměr ve finanční částce, kterou firma zaplatí na daních v České republice. Například český Seznam do státní poklady v loňském roce odvedl přes 280 milionů korun, Google ovšem jen necelých devět. Do státního rozpočtu by měla digitální daň přinést kolem 5 miliard korun. Zákon by měl platit od června příštího roku.

Státy Evropské unie chtěly zavést jednotnou unijní daň. Avšak Irsko, Lucembursko, Finsko a Švédsko s návrhem nesouhlasily. „Řešení na globální úrovni by bylo systémové. Ale zatím k němu nedošlo. Proto přicházíme se sektorovou daní. Podle toho, jak to sleduji, by k nějakému konsenzu na mezistátní úrovni mělo dojít na konci příštího roku. My jednání podporujeme, určitě je blokovat nebudeme,“ tvrdí Michal Pícl (ČSSD). Dle ministerstva financí se ovšem jedná o dočasné opatření a posledním zdaňovacím obdobím bude rok 2024.

Česká republika zavede nejpřísnější míru zdanění v Evropě ve výši 7 %. Této dani mají podléhat společnosti s globálním obratem nad 750 milionů eur ročně (19,1 miliardy korun), které na území České republiky dosáhnou za kalendářní rok obratu minimálně 100 milionů korun za uskutečněné zdanitelné služby. Základ daně tak budou tvořit tržby za služby poskytnuté během zdaňovacího období, ale jen na část vztahující se k českým uživatelům. Daň bude placena v měsíčních zálohách a splatná bude ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Návrh zákona zavádí 7% daň u společností se stanoveným obratem ve třech oblastech:

  • umísťování cílené reklamy na digitální rozhraní zaměřené na uživatele tohoto rozhraní
  • využití mnohostranného digitálního rozhraní, která uživatelům umožňují vyhledávat jiné uživatele a interakci s nimi a která mohou rovněž usnadňovat související dodávky zboží nebo poskytování služeb přímo mezi uživateli
  • prodej dat o uživatelích a generovaných činností uživatelů na digitálních rozhraních

Dani tak budou podléhat také některé platformy digitální ekonomiky, které uživatelům umožňují vzájemně si mezi sebou poskytovat za úplatu služby a zboží. Jedná se například o Airbnb nebo Uber. Je stanovena minimální hranice pro zdanění. U cílené reklamní kampaně a poskytnutí dat o uživatelích je touto hranicí obrat za danou službu na území České republiky ve výši minimálně 5 milionů korun. Digitální daň u mnohostranného digitálního rozhraní se bude odvádět tehdy, když bude mít toto rozhraní více než 200 000 uživatelských účtů.