INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zákoník práce po novelách 2023/2024

Termín Místo Lektor Cena Přihláška
14.5.2024
9:00 - 14:00
Zlín
Hotel Moskva
JUDr. Miloš Hejmala 2.500,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
21.5.2024
9:00 - 14:00
Ostrava
Harmony Club Hotel
JUDr. Miloš Hejmala 2.500,- Kč
(vč. DPH, kávy a oběda)
Objednat se
Toto školení nabízíme v jiném termínu i jako webinář (online školení) - podrobnosti najdete zde

Seminář účastníky podrobně seznámí se zněním novelizací. Součástí budou také modelové situace, praktická doporučení i odpovědi na Vaše otázky.

Účastníci na školení obdrží:
ÚZ - Zákoník práce, rejstřík

Program semináře:

 • Transpoziční novela zákoníku práce v roce 2023/2024
  • Změny ZP v rámci tzv. „transpoziční novely“,
  • Transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU)
  • Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům
  • Zásadní změny v dohodách o provedení práce a o pracovní činnosti
  • Zvláštní pracovní podmínky stanovených skupin zaměstnanců
  • Výkon práce "na dálku" a náhrada výdajů s ní spojených
  • Změny v doručování písemností a elektronická komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem
  • Doprovodné legislativně technické a věcné změny  
 • K aplikaci vybraných ustanovení platné právní úpravy ZP a judikatuře NS, ÚS s dopadem na pracovněprávní vztahy
  • Pozbytí zdravotní způsobilosti – převedení nebo rozvázání prac. poměru
  • Pracovní doba a doba odpočinku
  • Překážky v práci a náhrada mzdy/platu
 • Změny zákona o zaměstnanosti,zákoníku práce a zákona o inspekci práce - nepřímé novely na rok 2024  (změny v agenturním zaměstnávání,oblast nelegální práce,sankce inspekce práce atd.)