INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Společník a jednatel jednočlenné s.r.o. - účetní a daňové hledisko

Přednáší: Ing. Lenka Kruntorádová
Délka videa: 4 hodiny a 5 minut
Nahráno: 2.2.2023
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Cílem videokurzu je seznámit vás s aktuálními novinkami se zaměřením na společnosti s ručením omezeným. Dále budou probrány možnosti daňové optimalizace společníků a jednatelů a jejich s.r.o., a to na celé řadě příkladů z praxe. V neposlední řadě se seznámíte s nejčastějšími chybami v oblasti účetnictví a daní včetně jejich nápravy.

Videokurz je určen pro ekonomy, finanční manažery, majitele firem, společníky, jejich účetní, daňové poradce a auditory a další pokročilé zájemce - neprávníky, kteří se chtějí zorientovat ve všech účetních a daňových změnách.

Obsah videokurzu:

 • Legislativní rámec, aktuální změny a novinky
 • Zakládání s.r.o. - výše základního kapitálu
 • Uzavírání smluv sám se sebou
 • Porovnání daňového zatížení společníka jednočlenné s.r.o. a společníka v.o.s., popř. fyzických osob
 • Převod fyzických osob na s.r.o.
 • Výplata podílu na zisku v ČR, do zahraničí, podíl v cizí měně
 • Podíl mezi mateřskou a dceřinou společností, prolomení zákazu řetězení
 • Převod obchodního podílu z daňového a účetního hlediska
 • Odměna jednatele a její zdanění, výše odměny jednatele, smlouva o výkonu funkce
 • Cestovní náhrady jednatelů a společníků, další možné benefity
 • Souběh funkcí jednatele a ředitele společnosti
 • Fakturace jednatele a společníka do vlastní společnosti
 • Převody majetku mezi spojenými osobami
 • Definice spojených osob
 • Valná hromada společnosti - podklady, svolávání, střet zájmu
 • Uplatnění daňové ztráty při podstatné změně ve složení společníku
 • Ukočení účasti společníka v s.r.o.
 • Podíl na likvidačním zůstatku, likvidace společnosti
 • Vypořádací podíl - výše, zdanění
 • Dědění obchodního podílu
 • Příplatková povinnost společníků, operace s kapitálem
 • Povinnosti jednatele ve vztahu k účetnictví s.r.o. - schvalování a zveřejnění účetní závěrky
 • Účetní závěrky, rozdělování HV na konci a v průběhu roku
 • Ztrátové hospodaření společnosti a povinnosti jednatele
 • Povinnosti jednatele ve vztahu k finančnímu úřadu