INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Pravidla původu zboží

Přednáší: Ing. Bc. Lenka Sabelová
Délka videa: 4 hodiny a 15 minut
Nahráno: 15.3.2023
Materiály: Prezentace v ceně
Osvědčení: Vystavíme na vyžádání
Cena: 1.700,- Kč (vč. DPH)

Videokurz by měl poskytnout přehled o pravidlech původu uplatňovaných v mezinárodním obchodě. Znalost preferenčních pravidel původu umožňuje získání výhod na mezinárodním trhu, neboť se díky němu uplatňují nižší či nulová dovozní cla.

Význam zjednodušeného postupu při potvrzování preferenčních důkazů původu zboží (schválený vývozce), statusu, vzrostl se zavedením elektronického celního řízení ve vývozu, kdy díky němu nemusíme na celní úřad pro papírový dokument (EUR.1, A.TR).

Objasnění pravidel získání původu pro účely preferenčního zacházení má svůj význam i v případě vnitrounijních obchodů, tj. při obchodování uvnitř EU mezi jednotlivými členskými státy.

Obsah videokurzu:

 • Význam původu zboží
 • Status zboží, důkazy statusu
 • Nepreferenční pravidla původu zboží
  • jakého je zboží původu, pokud se na jeho výrobě podílí více zemí?
  • jaké dokumenty se používají k jeho prokázání a kdy?
 • Přehled preferenčních vztahů EU – nové preferenční dohody/ připravované, změny ve stávajících dohodách
 • Základní postupy pro určení preferenčního původu, používané pojmy (zásilka, cena ze závodu, kumulace, podmínky pro zpracování nepůvodních materiálů atd.)
 • Důkazy původu v jednotlivých dohodách
  • způsob jejich vyplňování
  • podklady pro jejich získání
 • Schválený vývozce – zjednodušený postup, jeho výhody, jak si o něj požádat, jaké jsou povinnosti schváleného vývozce
 • Registrovaný vývozce – systém REX
 • Původ zboží při obchodování uvnitř EU
  • uvádění údajů o původu na faktury, do průvodních dokladů, ve statistice Intrastat
  • dodavatelská prohlášení
  • povinné náležitosti prohlášení a jejich správné vyplněn